Lantbruk

"Som blå grå dyning Bohusbergen rullar
i ödsligt majestät mot hav och land
men mellan dessa kala urtidskullar
är bördig jord och gammalt bondeland"

 

Så här ser jordbruket ut på Röe Gård:

     
Åker 50 ha
Skog 65 ha
Bete 13 ha
Övrig mark, berg etc... 37 ha
Total Areal 165 ha
 
 

Åkerarealen används till att odla foder till svin, höns och nötkreatur.

Grödorna som odlas hos oss är höstvete, rågvete, havre, korn, ärtor, oljeväxter och vall.

På sommaren betar kvigor och får i beteshagarna.

Skogen avverkar vi efter skogsbruksplanen och säljer virket till Södra.

Gården brukas tillsammans med Klevs lantbruk i Bovallstrand. Där finns svin och äggproduktion.