Kultur

Att Röe ligger i en verkligt gammal kulturbygd vittnar stenåldersboplatsen Dammen om.
Här har vid arkeologiska utgrävningar för några år sedan bland annat påträffats förkolnade hasselnötsskal som är närmare 8000 år gamla samt ben av garfågel och flera andra djurarter.
Man fann också en avfallsplats "kökkenmödding", från stenåldern. Sådana finns bara några få av i hela Sverige.

 

På Röe Gård finns en fornborg från 1400-talet. Går man upp på berget bakom gården kan man se resterna av en vallgrav och damm. På berget kan man se grunderna till två byggnader och en liten damm. Arkeologerna har funnit kanonkulor i sten, lans och pilspetsar som utgjorde tydliga tecken på att det gått "hett till" på Röe gård.

Sedan 1660-talet ägde Hvitfeldska stipendieinrättningen Röe Gård. År 1909 friköpte A.P. Hylander gården som dom
hade haft i sin förvaltning sedan 1786.

Den släkt som numera äger och brukar gården har gjort det sedan 1943 då Johan Christensson köpte den av Sven Hylander.
Om husen på gården finns mycket att berätta . Besök oss gärna så får ni höra mer.